Ohlášky – 17. 7. – Šestnáctá neděle v mezidobí

17.7. Ne – Šestnáctá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za † tatínka a za živou a † rodinu Kratochvílovu

23.7. So
4.44 – 20.44 – Pouť ze Křtin do Křtin

24.7. Ne – Sedmnáctá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za vnoučata, děti, † rodiče a celou rodinu Svatoňovu a Sehnalovu

Celé ohlášky