Přeskočit na obsah

22. 10. – Misijní kavárna

Po nedělní mši svaté jste zváni na misijní kavárnu k polednímu setkání a přispění na dobrou věc, papežská misijní díla. Přispět můžete i tím, že sami něco upečete a donesete přede mší na faru 😉 ☕