Noc Kostelů 2023

Zveme Vás na Noc kostelů 2.6. od 18. hodin v Babicích nad Svitavou do kostela sv. Jana Křtitele.

18:00 – 22:00 Program Noci kostelů v Babicích nad Svitavou
18:05 – 18:20 Hudební vystoupení scholy dospělých
18:45 – 19:00 Přednáška o historii kostela v Babicích nad Svitavou
19:20 – 19:30 Přednáška o uměleckých dílech v babickém kostele
20:00 – 20:15 Hudební vystoupení scholy dospělých

20:45 – 22:00 Téma večera s Janem Špilarem
21:15 – 22:00 Bohoslužba slova, ztišení, meditace, adorace

18:30 – 20:00 Program pro děti
18:30 – 18:50 Loutkové divadlo pro děti Magdy Zdražílkové
18:50 – 20:00 Dětský program a dílnička na faře

Celovečerní program:
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela, věže a rekonstruované fary
Ochutnávka mešního vína a „katolických chipsů“ tj. nekvašeného chleba před kostelem
Další zajímavosti a drobné pohoštění