Přeskočit na obsah

Babická schola

Pravidelně nás můžete slyšet o Vánocích a Velikonocích, ale objevujeme se i příležitostně na různých setkáních (Noc kostelů, Tříkrálový koncert, adorace, Farní den). Účinkujeme převážně v našem kostele sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou. Zpíváme při křtech, svatbách i pohřbech, zapojujeme se rovněž při slavnosti prvního svatého přijímání dětí z naší farnosti.

Ve sboru je nás nyní přibližně 18 aktivních zpěváků, kteří zpívají za doprovodu různých hudebních nástrojů. Kdo rád zpívá či zvládne hudební doprovod, je mezi námi vítán! Určitě budeme rádi za jakoukoli posilu. Baví-li vás zpívat a máte zájem se k nám přidat, ozvěte se naší vedoucí, Zuzce Kollertové, na email: kollertova.z@gmail.com nebo telefon 777 114 291.

Těšíme se na slyšenou v kostele nebo na kůru 🙂