Náboženství

Babice nad Svitavou
Náboženství pro děti I. stupně bude probíhat od října, a to vždy první a třetí středu v měsíci před dětskou mší.
Začátek náboženství je v 16:45. Mše svatá v 17:30.
Přihlášky do náboženství je možné vyzvednout si v kostele nebo ve škole.

Bílovice nad Svitavou
Náboženství v Bílovicích n./S. bude probíhat od 1. října:
1.tř. – 2.tř. středa 12.45 – 13.30 šestá vyučovací hodina
3.tř. – 4.tř. středa 13.40 – 14.25 sedmá vyučovací hodina
5.tř. – 9. tř. pátek 18.30 – 19.30 na faře – mladší skupina
5. tř. – 9. tř. pátek 18.30 – 19.30 na faře – starší skupina