Přeskočit na obsah

Ohlášky – 12. 3. – Třetí neděle postní

12.3. Ne – Třetí neděle postní
11.00 mše svatá – na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a † rodinu Kabátovu, Staňkovu

19.3. Ne – Čtvrtá neděle postní
11.00 mše svatá – za † Filipa, Marii a Nadeždu Pantůčkovy, za Jana a Marii, za živou a † rodinu Pantůčkovu a DvO

Celé ohlášky