Ohlášky – 15. 5. – Pátá neděle velikonoční

15.5. Ne – Pátá neděle velikonoční
11.00 mše svatá – za † Josefa Procházky a za živou a † rodinu Procházkovu

18.5. St
17.30 mše svatá – za † Věru Ševčíkovou
18.15 setkání farní rady v Babicích

20.5. Pá
17.00 – brigáda na dvoře fary: příprava táboráku
18.00 – májová pobožnost, adorace
Promítání fotek s výkladem ze Svaté země v kostele
Opékání na farním dvoře

22.5. Ne – Šestá neděle velikonoční
9:30 mše svatá – za živou a † rodinu Tichou, Hronkovu, Milerovu, Soudkovu a DvO
Po mši nedělní kavárna

Celé ohlášky