Přeskočit na obsah

Ohlášky – 17. 3. – 5. neděle postní

17.3. Ne – 5. neděle postní
11.00 mše svatá – za † rodiče Štefkovy, Faltýnkovy a Rudolfa Šebka
15.35 pobožnost křížové cesty

18.3. Po
17.30 mše svatá – za † Petra Zdražílka a živou a † rodinu Zdražílkovu a Hanušovu

22.3. Pátek
18.00 pobožnost křížové cesty a adorace

24.3. Ne – Květná neděle
11.00 mše svatá – za † Filipa, Marii a Nadeždu Patůčkovy, za † Jana a Mariii, za živou a † rodinu Patůčkovu a DvO
15.35 pobožnost křížové cesty

Celé ohlášky