Ohlášky – 18. 12. – Čtvrtá neděle adventní

18.12. Ne – Čtvrtá neděle adventní
11.00 mše svatá – za živou a †rodinu Kratochvílovu, Procházkovu, Potomskou, Kupčíkovu a DvO

20.12. Út
17.30 mše svatá – za živé a † rodiny

22.12. Čt
6.30 rorátní mše svatá
Zpovídání po mši svaté
16.00 výzdoba kostela, stromky

24.12. So – Štědrý den
9-16.30 betlémské světlo v chodbě kostela
21.00 štědrovečerní mše svatá

25.12. Ne – Narození Páně
11.00 vánoční mše svatá – za živou a † rodinu Klímovou a Drgovu
16.30 – koledy u jesliček sraz v kostele sv. Jana Křtitele

Celé ohlášky