Přeskočit na obsah

Ohlášky – 26.6. – Třináctá neděle v mezidobí

26.6. Ne – Třináctá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za † rodiče Možných a celou rodinu
křtiny Vilém Pernica

28.6. Út
19.00 mše svatá – za zdraví a Boží požehnání
Diskuze o opravě fary

29.6. St – Sv. Petra a Pavla, Apoštolů, Hlavních patronů brněnské diecéze
16.00 pontifikální bohoslužba

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

3.7. Ne – Čtrnáctá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za † Aloisii Procházkovou a DvO
křtiny Tereza Vlková

Celé ohlášky