Ohlášky – 9. 10. – Dvacátá osmá neděle v mezidobí

9.10. Ne – Dvacátá osmá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za † rodiče a DvO

11.10. St – sv. Jana XXIII., papeže
15.00 pohřební mše svatá – Mgr. Jana Gazdíková

16.10. Ne – Dvacátá devátá neděle v mezidobí
11.00 mše svatá – za živou a † rodinu Tichou, Hronkovu, Milerovu, Soudkovu a za DvO

Celé ohlášky