Přeskočit na obsah

Ohlášky – 26. 9. – 26. neděle v mezidobí

26.9. Ne – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.00 mše svatá – za manžele Šimonovy

28.9. Út – Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
11.00 mše svatá – za Václava Filakovského a celou živou a † rodinu

1.10. Pá
18.00 adorace až do 19.00

3.10. Ne – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.00 mše svatá – za † Josefa a Aloisii Procházkovou,
živou a † rodinu Procházkovu

Informace o náboženství najdete pod tímto odkazem.

26.9. Ne 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
9.30 mše svatá – na poděkování za 11. výročí
fungování skautského oddílu
19.00 – adorace + zpovídání
20.00 – modlitba růžence

28.9. Út – Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
9.30 mše svatá

29.9. St – sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
8.00 modlitba růžence + bohoslužba

1.10. Pá
17.30 mše svatá – za Alenu a Josefa Hýzlovy
modlitba zpěvem po mši svaté

2.10. So Svatých andělů strážných
7.00 – mše svatá
11.00 – Křtiny Kateřina Jebáčková

3.10. Ne – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
9.30 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a živou rodinu
12.30 křtiny Anežka Slaná
20.00 – modlitba růžence

26.9. Ne 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 mše svatá – za Marii Adamovu, manžela
a rodiče z obou stran


28.9. Út – Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
8.00 mše svatá – za Jarmilu Řezníčkovu

30.9. Čt – sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17.30 mše svatá – za † Marii Šmerkovou

1.10. Pá
16.00 mše svatá – za živou a † rodinu
Markovu a Hanákovu

3.10. Ne – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 mše svatá – za P. Františka Bendu, Václava Knittla,
Tomáše Prnku a Leopolda Nesvedu